Laravel 5.3: ilmoitukset


Laravellin uusin versio (5.3) tekee web-ohjelmoinnista taas laittoman helppoa. Ikäänkuin se ei olisi jo sitä ollut.

Uusi versio tuo mukanaan ilmoituksen (engl. notification) konseptin, jonka avulla ns. domain-koodista pystyy ampumaan ilmoituksia suoraan domain-objektien suuntaan. Laravel-kehys sitten hoitaa loput.

Tyypillinen tapa ilmoitttaa jotain on ampua ilmoitus User-objektin suuntaan. Homma toimii äärimmäisen yksinkertaisesti:


$matti->notify(new LaskuEraantynyt());

Ylläoleva koodi kertoo Matille, että hänen laskunsa on erääntynyt.

Pinnan alla tapahtuu ylläolevan koodinajon jälkeen vielä hiukka asioita. Ensiksi tarvitsemme User-luokkaan ($matti on User-luokan objekti) metodin nimeltä routeNotificationForSlack.

Tämä routeNotificationForSlack-metodi määrittelee mihin “postilaatikkoon” lähetämme laskun erääntymisestä kertovan ilmoituksen. Se ei tee itse ilmoitusta, vaan ainoastaan kertoo mihin tuo ilmoitus ohjataan.


// User.php

public function routeNotificationForSlack() {
 // Tässä määritetään Matin Slack-tilin endpoint joka vastaanottaa viestit.
 // Oletetaan että Matti on rekisteröinnin yhteydessä antanut endpoint-URL:n.
 // Tuo Slack-URL on sitten tallennettu osaksi Matin käyttäjätietoja tietokantaan.
 return $this->slack_url;	
}

Lisäksi tarvitsemme vielä LaskuEraantynyt-viestiluokan. Koska Laravel 5.3 vakiona tukee Slackkia, voimme luoda tuon luokan helposti.

Tarvitsemme ensinnäkin via-metodin, joka määrittää mitä ilmoitustapaa käytämme. Voimme käyttää esim. SMS-viestiä tai email-viestiä. Tässä esimerkissä tyydymme Slackin käyttöön.

Lisäksi tarvitsemme toSlack-metodin, joka luo Slackia varten uuden viestin. Tätä metodia tarvitsemme ainoastaan lähettäessämme ilmoituksen Slackiin.

Jos lähettäisimme ilmoituksen emaililla, käyttäisimme metodia toMail. Koska lähetämme Slackiin, käytämme metodia toSlack. Suorastaan johdonmukaista.


// Notifications/LaskuEraantynyt.php

class LaskuEraantynyt extends Notification {

 public function via($notifiable) {
  // Laskuilmoitukset lähetetään asiakkaiden Slack-kanaviin.
  return ['slack'];	
 }

 public function toSlack($notifiable) {
  // Kehys kutsuu tätä metodia kun Slack-viestiä luodaan/lähetetään.
  // SlackMessage on Laravellin sisäinen apuluokka.
  return (new SlackMessage)->content('Maksa heti!');

 }
	
}

Muuta ei tarvita (paitsi Guzzle, lue loppukaneetti).

On syytä nopeasti katsoa miten Laravel-kehys hoitaa lähetyksen pinnan alla:

 1. Kutsumme domain-koodissa User-objektin notify-metodia. Parametrinä sisään pyyhältää uunituore LaskuEraantynyt-objekti.
 2. Laravel selvittää LaskuEraantynyt-objektin via-metodilla, että haluttu viestiväylä on Slack.
 3. LaskuEraantynyt-objektin toSlack-metodi palauttaa SlackMessage-viestiobjektin.
 4. SlackMessage-viestiobjekti ohjataan User-objektin routeNotificationForSlack-metodin palauttamaan URL-osoitteeseen. Teknisesti tuon ohjauksen hoitaa Guzzle, joka kutsuu Slackin rajapintaa HTTP POST-pyynnön turvin.

Loppukaneetti: Slack-viestin lähettäminen vaatii Guzzle-lisäosaa, joka ottaa yhteyden Slackin HTTP-rajapintaan.