Konsolitulosteen väritys


Löysin muutama kuukausi sitten Node.js-lisäosan nimeltä chalk. Tämä chalk-kirjasto tarjoaa kivan rajapinnan värittää komentorivillä näkyvät console.log-tekstit. Värityksestä on paljon hyötyä tapauksissa, joissa Node.js-skripti printtaa runsaasti tekstiä komentoriville.

Käyttö on helppoa - riittää, että työntää merkkijonon chalk-kirjaston metodikutsun sisälle:


console.log(chalk.cyan("beforeMove cb"))

tuottaa seuraavanlaisen lopputuleman:

Turkoosin värinen merkkijono

Käytän eri värejä simuloimaan eri käyttäjien kommunikaatiota Node.js-serverin kanssa. Sanotaan esimerkiksi, että meillä on kolme käyttäjää A, B ja C. Nuo kaikki kolme saavat viestejä applikaatiolta. Tuotantokäytössä nuo viestit luonnollisesti menisivät kunkin käyttäjän www-selaimeen, mutta testivaiheessa on helpompaa vain printata kunkin käyttäjän saama viesti komentoriville. Ongelmaksi muodostuu, että komentoriviltä on visuaalisesti vaikea hahmottaa mikä viesti kuuluu millekin käyttäjälle:

Kaikkien käyttäjien kommunikaatio palvelimen kanssa printataan testiajossa komentoriville

Chalk-kirjaston avulla voimme assignoida kullekin käyttäjälle oman värin, jolloin on visuaalisesti helppo erottaa eri käyttäjien viestit toisistaan:


// Participant.js

var chalk = require('chalk');

// Määritä kullekin testikäyttäjälle oma väritysfunktio
var consoleColorers = {
 'A': chalk.bgGreen,
 'B': chalk.bgYellow,
 'C': chalk.bgBlue
}

function Participant(id, communicator) {
 // Unique among all participants
 this.id = id;
 // communicator is probably Socket-object, can be mocked.
 this.communicator = communicator;

 this.msg = function(msg) {
  // Väritä tämän käyttäjän saama viesti hänen omalla värillään
  // ja printtaa viesti komentoriville.
  var text = this.id + ': ' + msg.msg;
  console.log(consoleColorers[this.id](text));
 }

 // ... muut metodit

}

module.exports = Participant;


// test.js

var _ = require('lodash'); // _.map-funktiota varten
var Participant = require('./Participant');

// Luo testipelaajia kolme kpl.
var players = [new Participant('A', {}), new Participant('B', {}), new Participant('C', {})];

// Lähetä kullekin pelaajalle viesti kerran sekunnissa
setInterval(function() {
 _.map(players, function(player) {
  player.msg({topic: 'testi', msg: 'Sinulle on postia'});
 })
}, 1000);


Ylläoleva tuottaa kauniin lopputuloksen komentoriville kun test.js-tiedosto suoritetaan:

Kullakin käyttäjällä on oma värinsä komentoriville

Pohjimmiltaan värien käyttö on tietenkin makukysymys, mutta ainakin itselläni se helpottaa testitulosteen lukemista huomattavasti.